Boston EO     Boston ES

Patentirana AERCOR arhitektura Boston ES i Boston EO materijala predstavlja značajan korak napred u odnosu na stariju generaciju tvrdih (RGP) sočiva. Osnova ove hemijske strukture je glavni AERCOR nosač koji potpomaže prenos kiseonika i unakrsni nosači koji stvaraju čvrstu i stabilnu strukturu sa više "slobodnog" prostora unutar sočiva što pospešuje prenos kiseonika.

AERCOR arhitektura sadrži manje silikona, pa je površina sočiva bolje kvašljiva i otpornija na stvaranje depozita.