Boston ES gaspropusni materijal ima patentiranu AERCOR hemijsku strukturu. Takva jedinstvena hemijska struktura polimera omogućava povećani protok kiseonika u odnosu na stare PMMA materijale, dok je sadržaj silikona smanjen. Boston ES je pogodan i za tanke dizajne zbog čvrstine koju poseduje.

Ortolens Boston ES je gaspropusno kontaktno sočivo broj jedan na tržištu sa Dk 18 (ISO/Fatt metoda).

Generički naziv: Enflufocon A
Tip materijala: AERCOR Fluoro Silikon Akrilat
Dk (ISO/Fatt) 18*
Ugao kvašenja: 52°(Captive Bubble)
Modul elastičnosti: 1900 MPa
Žilavost: 3,4 MNm/m3
Indeks prelamanja: 1,443
UV filter: Da
* x10-11cm3O2(cm)/[(sec)(cm2)(mmHg)]@35°C