Uporedni prikaz karakteristika različitih Boston materijala

Boston XO2      Boston XO     Boston EO      Boston ES

Boston gaspropusni materijali su proizvod firme Polymer Technology Corporation, koja je u potpunosti deo firme Bausch+Lomb. Uporedni prikaz karakteristika različitih Boston materijala predstavljen je u tabeli.

Boston XO2 Boston XO Boston EO Boston ES
Generički naziv: Hexafocon B Hexafocon A Enflufocon B Enflufocon A
Tip materijala: FSA FSA AERCOR FSA AERCOR FSA
Dk (ISO/Fatt) 141* 100* 58* 18*
Ugao kvašenja: (Captive Bubble) 38° 49° 49° 52°
Modul elastičnosti: 1160 MPa 1500 MPa 1600 MPa 1900 MPa
Žilavost: 2,7 MNm/m3 2,6 MNm/m3 2,6 MNm/m3 3,4 MNm/m3
Indeks prelamanja: 1,424 1,415 1,429 1,443
UV filter: Da Da Da Da
* x10-11cm3O2(cm)/[(sec)(cm2)(mmHg)]@35°C