Prednosti:
  • Dugotrajna ubobnost
  • Superiorna oštrina vida zbog izuzetne stabilnosti dimenzija
  • Lakoća fitovanja i rukovanja
  • Vodeni omotač: nisu neophodne veštačke suze
  • Odlična trajnost za mesečnu zamenu

Biokompatibilni materijal hioxifilcon A čini Clearall-day meko sočivo za mesečnu zamenu prirodno udobnim na oku. Sočivo zadržava skoro isti nivo vode tokom celog perioda nošenja zahvaljujući AQUAGRIP tehnologiji. Visok sadržaj vode i neprevaziđena sposobnost zadržavanja vode garantuje uspešno korišćenje čak i osobama sa suvim okom. Asferična optika i izuzetna stabilnost dimenzija sočiva (zbog niskog procenta otpuštanja vode) nosiocu pružaju konstantno jasan vid u toku celog dana

KARAKTERISTIKE
Materijal 43% hioxifilcon A, 57% sadržaj vode
Bazna krivina
Prečnik
8.60mm
14.20mm
Boja Svetlo plava
Jačina -12.00 do +6.00
     0.00 do -6.00 (korak 0.25D)
    -6.50 do -12.00 (korak 0.50D)
    +0.25 do +4.00 (korak 0.25D)
    +4.50 do +6.00 (korak 0.50D)
Nominalna
debiljna u centru
0.084mm (-3.00D)
Propustljivost
kiseonika Dk (35°C)
25.29 x10-11(cm2/s)(mlO2/ml.mmHg)
Standardno
pakovanje
3 sočiva

Clearlab meka sočiva:
Tehnologija:
Za korisnike:
Dodatne informacije:
Rastvori za održavanje: