Prednosti:
  • Dugotrajna ubobnost
  • Superiorna oštrina vida
  • Bolja propustljivost kiseonika nego konvencionalna meka torična sočiva
  • Unapređena stabilnost na oku
  • DInamička orijentacija osa

Clearall-day T meko torično sočivo za mesečnu zamenu donosi sve prednosti biokompatibilnog materijala Hioxifilcon A sa AQUAGRIP tehnologijom i naprednog toričnog dizajna. Patentirani dizajn sa dinamičkom stabilizacijom koristi delta profile da orijentiše sočivo prilikom treptanja. Ovakvi profili čine sočivo tanjim nego što su konvencionalna torična sočiva sa prizma balastom. Tanki delta profili brzo i

precizno orijentišu sočivo na oku i omogućavaju bolju propustljivost sočiva za kiseonik, tako da Clearall-day T pruža jasan vid, odličnu udobnost nošenja i bolje zdravlje oka.

KARAKTERISTIKE
Materijal 43% hioxifilcon A, 57% sadržaj vode
Bazna krivina
Prečnik
8.70mm
14.40mm
Boja Svetlo plava
Jačina -8.00 do +4.00
     0.00 do -6.00 (korak 0.25D)
    -6.50 do -8.00 (korak 0.50D)
    +0.25 do +4.00 (korak 0.25D)
Cilindar -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D
Osa 10° do 180° korak 10°
Marker ose Jedna linija u donjem delu
(u pravcu 6 sati)
Nominalna
debiljna u centru
0.099mm (-3.00D)
Propustljivost
kiseonika Dk (35°C)
24.45 x10-11(cm2/s)(mlO2/ml.mmHg)
Standardno
pakovanje
3 i 6 sočiva

Clearlab meka sočiva:
Tehnologija:
Za korisnike:
Dodatne informacije:
Rastvori za održavanje: